BRÖSTFÖRSTORING MED SILIKONPROTESER

Bröstförstoring är en mycket efterfrågad operation hos dels patienter som upplever sin byst oproportionerligt liten och dels patienter där bysten blivit slapp och tom efter graviditeter.

Vid läkarbesöket kommer Ni att få diskutera själva operationen och vilken protestyp och storlek som är lämplig i Ert fall och dessutom risker och komplikationer. När det gäller storleken på inläggen kan patienten redan före konsultationen få en uppfattning om vilken som passar henne bäst på följande sätt: Tag en tunn plastpåse (fryspåse) och fyll denna med risgryn. De vanligaste storlekarna är 2,5 dl till 4 dl. Sätt in påsen i en rymlig behå undertill och vid sidan om bröstet så att detta pushas upp i behån.

Vid operationen gör man en liten öppning i vecket under bröstet genom vilken protesen sätts in. Protesen placeras under bröstmuskeln i de flesta fallen emedan risken för att inläggen blir märkbara upptill minskas. Inläggen kan dock ibland sättas ovan bröstmuskeln. Operationen sker i narkos och tar c:a 1 timma. Man stannar över dagen på kliniken.

Efter operationen känner man vanligen ömhet, spändhet och lite sårsmärtor första dagarna. För detta får man smärtstillande medicin. Man får även antibiotika och antiblödningstabletter i tre dagar. Det är viktigt att veta att man inte får inta salicyltabletter veckorna före eller efter en operation p g a ökad blödningsrisk (Bamyl, Magnecyl, Treo etc). Man är vanligtvis sjukskriven 1 – 2 veckor. Förutom tejp över själva snittet har man inget särskilt förband. Man får röra sig obehindrat men inte utföra kraftiga aktiviteter under de två första veckorna. Efter 4 till 6 veckor kan alla aktiviteter upptagas, typ work-out.

Brösten blir vackra nästan direkt efter operationen. De första 2 veckorna är de något svullna som en reaktion på operationen. Efter några veckor eller månader känns en fasthet i brösten som dock försvinner successivt upp till ett år efter operationen. En risk är en nedsättning av känseln i bröstvårtorna som vanligen är övergående.

Den största risken med en bröstförstoringsoperation är s k kapselbildning, d v s att kroppen bildar en bindvävshinna kring proteserna som kan göra att brösten känns hårdare än ett normalt bröst. Detta var vanligt tidigare men är mycket sällsynt på senare år p g a att proteserna förbättrats.

Det finns ett flertal olika bröstprotestyper. Jag rekommenderar ej längre koksaltfyllda inlägg och inte heller "vanlig" lättflytande silikon. Istället används alltid moderna "cohesive" implantat som ofta kallas geléhalloninlägg. Dessa har 10-årig hållfasthetsgaranti från fabrikanten och troligen händer inget senare heller. Höljet på inläggen är texturerat likt en filt för att minska risken för kapselbildning och brösthårdhet. Närmare information ges av exempelvis fabrikanten www.promeduc.se

Man kan mammograferas, bada bastu, flyga och sola efter denna operation.

Hur ska jag gå tillväga för att bli opererad?
Ni måste boka tid hos Göteborgs Plastikkirurgiska Center tel 031-899040. Vid tidbokningen får ni också uppgift om cirkapriser. Därefter träffas vi på mottagningen och diskuterar mer ingående. Om vi beslutar om operation kommer Du att fotograferas och får vidare anvisningar.

För att skriva ut denna text tryck här