PATIENTINFORMATION OM FETTSUGNING
Hans Holmström, professor i plastikkirurgi

Fettsugning har utförts av mig sedan ingreppet introducerades på 1980-talet. Metoden har gett mycket goda resultat och nöjda patienter i fall där lokala fettansamlingar är störande. Det är viktigt att veta att fettsugning inte är en bantningsmetod utan att de bästa resultaten uppnås vid normal vikt.

Hur utförs fettsugning?

Genom mycket små incisioner, 0,5-1 cm stora, inför man en sugkanyl som anslutes till en vakuumapparat. Av undertrycket som skapas suger man ut fett men lämnar hud, muskler, nerver och blodkärl orörda. Kirurgen kan därför modellera konturen genom att avlägsna överflödigt fett.

Gör det ont?

Fettsugning av smärre områden utförs i lokalbedövning med lugnande medel som tillägg. Större fettsugningar på flera områden måste utföras under narkos. Den postoperativa smärtan är ringa och varar endast första kvällen. Patienterna går alltid hem på eftermiddagen. De följande dagarna känns det något stelt men man kan vara uppe och röra sig i stort sett normalt.

Hur lång tid tar operationen?

Vanligtvis tar fettsugning cirka en timma. Fettsugning är mycket säker och jag har inte upplevt några komplikationer under alla åren som det utförts. All kirurgi är dock förenat med risker i extrema fall.

Vilka är komplikationerna?

Man blir alltid något svullen och blå på de fettsugna områdena. Själva snitten som används är mycket korta och ärren försvinner nästan helt med tiden och vi har inga patienter som varit besvikna på dessa. Jag måste betona att ibland kan inte ett idealiskt tillstånd uppnås utan det uppstår en viss vågighet i det fettsugna området mycket beroende på bristande elasticiteten i huden. Sluttillståndet vilket uppnås efter ett halvår till ett år ger dock alltid en klart förbättrad kontur och denna blir också oftast kvarstående, även vid viktuppgång, eftersom man tagit bort fettcellerna.

När kan jag gå tillbaka till arbetet?

3-4 timmar efter ingreppet får man resa hem om operationen utförts i narkos, annars direkt efter operation. Därefter bör man stanna några dagar inomhus. Vid inte alltför stora fettsugningar på alltför många lokalisationer kan man gå i arbete vanligtvis efter en vecka om arbetet inte är alltför fysiskt ansträngande. Om så är fallet kan man få vänta ytterligare en vecka. Den första månaden kan man ha stramningskänsla och lite besvär varför man bör avhålla sig från kraftig fysisk träning, sport och idrott. Förr rekommenderade man att man skulle ha gördlar och korsetter för att skapa tryck mot det fettsugna området. Detta rekommenderar jag inte längre efter mina operationer.

Är det säkert att jag blir nöjd med ingreppet?

Ja, i den mån Din målsättning är att bli av med en lokaliserad fettansamling som Du finner störande. Huden som är utspänd kan ibland bli något vågig och slapp efter ett ingrepp i synnerhet hos äldre patienter.

Hos unga, spänstiga individer är det sällan problem men senare i livet kan man inte räkna med att huden är helt elastisk. Man får dock alltid god effekt i påklätt tillstånd.

För mer information måste ni boka tid, se information. Därefter träffas vi på mottagningen och diskuterar mer ingående. Om vi beslutar om operation kommer Du att fotograferas och får vidare anvisningar.

För att skriva ut denna text tryck här