PATIENTINFORMATION OM NÄSPLASTIK
Hans Holmström, professor i plastikkirurgi

Alla har vi olika form på näsan och det är många som är missnöjda med sin näsas utseende och gärna vill ha den korrigerad. Det är vanligast att näsan är för stor i tippen eller på själva näsryggen (en puckel) eller att den är för bred. Det är alltid möjligt att korrigera näsans form med kirurgi även om det inte alltid är möjligt att uppnå ett idealiskt tillstånd.

Vid en konsultation kommer jag att undersöka och diskutera vad Du vill ha uppnått med en näskorrektion och vad som är möjligt kirurgiskt att uppnå och hur detta går till. Jag vill dock gärna att Du först läser igenom följande allmänna information om näskorrektion innan vi diskuterar Din speciella näsa

Hur utförs en näskorrektion?

Principen med en näskorrektion är att man formar om och förminskar näsans ben och brosk som bestämmer formen på näsan.

Snitten görs på insidan av näsvingarna och om dessa är för breda kan man ibland ta bort en skiva av denna vid vecket mellan näsvingen och kinden. Från snitten friar man huden och lyfter denna från ben och brosk inne i näsan. Därefter formas näsan om och man avlägsnar överskott av ben och brosk. Huden trycker man fast över näsan igen och fäster detta med en plastskena som man får ha ca en vecka. Efter detta kan näsan behövas tejpas ytterligare en tid. Efter operationen blir näsan svullen. Den mesta svullnaden lägger sig efter två veckor men slutresultatet kan inte förväntas förrän efter ett halvt till ett år.

Det finns en mängd varianter på näskorrektion beroende på det speciella problemet i det enskilda fallet. Detta kommer jag att gå igenom med Dig vid konsultationen.

Hur länge måste jag stanna på kliniken?

Operationen utförs vanligen på morgonen. Man får åka hem på eftermiddagen. Se till att någon kan hämta eller åk taxi.

Vilken typ av bedövning får jag?

Vanligen utförs näsplastik i narkos men kan även i speciella fall ske i lokalbedövning med rogivande medicinering.

Är det mycket smärtsamt?

Förvånansvärt nog är det mycket lite smärta efter operationen. Den första eftermiddagen och kvällen behöver man smärtstillande medicinering men inte dagarna efter operation. Däremot besväras patienterna de första dagarna av kraftig svullnad runtom näsan d v s ögonlocket, kinden och överläppen. Det mesta av svullnaden försvinner vanligtvis på fem dagar.

Den första veckan efter operation bör man hålla sig i stort sett inomhus. Vid enklare arbete kan man återgå till detta efter 7-10 dagar. Vid starkt kroppsarbete efter 14 dagar. Under denna tid kommer man på två återbesök. Man bör avhålla sig från kraftig fysisk träning ungefär en månad.

Vilka garantier har jag att jag blir nöjd med näsans utseende?

Det är viktigt att veta att det slutgiltiga utseendet av näsan inte infinner sig förrän c:a ett år efter ingreppet då du får komma på slutbesök med fotografering. Man kan garantera att näsans utseende blir förbättrat genom en operation. Det finns således inga risker att någon försämring kan uppträda. Nio patienter av tio är nöjda eller mycket nöjda med resultatet.

Det händer dock att ett i och för sig normalt operationsresultat inte motsvarar patientens förväntningar på ingreppet. Det är därför mycket viktigt vid konsultationen att man betonar vilket resultat som kan uppnås med en näsoperation. Om en patient vill ha ytterligare operationer gjorda är dessa tyvärr inte helt kostnadsfria. Eventuell korrektion utförs vanligtvis efter 12 månader. Slutbesök sker efter 6-12 månader med fotografering.

Om Du är intresserad av att konsultera mig för en näskorrektion var god ring om tid. Om vi kommer överens om att det vore önskvärt med en operation kommer vi att fotografera Din näsa och Ditt ansikte. Antingen kommer patienten på ett nytt besök för att diskutera dessa bilder eller också sätts man upp direkt för en operation. Pris och möjliga operationstider kommer att diskuteras vid besöket. Avslutningsvis vill jag poängtera att näsplastik alltid ger en mer välformad näsa än man hade tidigare. Jag har lång erfarenhet av dessa operationer såväl som kirurg som lärare.

För att skriva ut denna text tryck här