RYNKINJEKTION (Restylane, Perlane)

På senare år har det blivit allt vanligare att man gör insprutningar för att släta ut rynklinjer och djupa hudveck. Ämnet som jag helst använder är hyaluronsyra som finns normalt i huden och ger den spänstighet som man har som ung. Det finns även andra ämnen man kan spruta in och som innehåller plaster. Dessa ger mer långvarigt resultat men är tyvärr mer riskabla. Perlane är mer långverkande än Restylane och därmed mer populär.

Hur går det till?

Med hjälp av ytterst tunn spets injicerar man i rynklinjen, vecket eller läppen för att jämna till och fylla upp. Injektionen är något smärtsam men tar mycket kort tid varför patienterna väl tolererar denna. Smärtan kan hindras genom att sätta på en bedövningssalva en timme före besöket. Salvan heter EMLA och kan köpas på apoteket. Efteråt får man ibland en stickblödning en eller två minuter men därefter kan man gå hem och behöver inget förband.

Komplikationer

Så gott som inga. Man får hos vissa en rodnad och viss svullnad något dygn. I synnerhet vid injektion i läppar kan vissa patienter få en kraftig reaktion. Det rör sig dock inte om överkänslighet utan om allmän känslighet vid viss narighet etc. Någon behandling för detta behövs inte.

Behöver injektionen upprepas?

Ja, alltid. Hyaluronsyran bryts alltid ned på lång sikt. Vid djupare injektion i t ex argveck mellan ögonbrynen kvarstår effekten ofta flera år medan däremot i läppar går effekten bort kanske redan efter ett antal månader och behöver då upprepas. Som riktlinje brukar man rekommendera en ny injektion efter tre månader och därefter efter 12 månader.

Patienterna blir vanligtvis genast mycket nöjda. Några väljer att stanna hemma från arbete dagen efter. Patienterna vill ibland ha rynkinjektioner som enda behandling men ibland som komplement till ansiktslyftning och ögonlocksoperationer. För vidare information se www.q-med.se.

För att skriva ut denna text tryck här